Derfor bør ditt firma engasjere meg.

Jeg har lang erfaring, innsikt og kunnskap innen kvalitets-systemer generelt og for medisinske produkter spesielt. Jeg har arbeidet med dette i mange år og kan bidra med opplæring, veiledning og revidering relatert til kvalitets-systemer, spesielt innen feltet medisinske produkter. Jeg har forberedt og deltatt i over 20 FDA inspeksjoner og har revidert mange bedrifter opp mot regelverket til FDA, kravene i MDD og ISO 13485, ISO 14971, samt ISO 9001.


Har du behov for min kompetanse så ta kontakt.


Jeg holder også tilpassede kurs innenfor emneområdet

Erfaring, innsikt og kunnskap

Erfaring og innsikt fra kliniske miljø

Kunnskap og erfaring fra opplæring og veiledning

Erfaren revisor fra ulike bedriftsmiljø


Gode kvalitets systemer krever erfaring, innsikt og kunnskap

Å bygge og vedlikeholde gode kvalitets-systemer krever erfaring, innsikt og kunnskap.

Å oppfylle krav satt i kvalitets-standarder krever erfaring, innsikt og kunnskap.

Å fullføre revisjoner Notified Body krever erfaring, innsikt og kunnskap.

Å forberede og gjennomføre inspeksjoner fra Food and Drug Administration (FDA) krever erfaring, innsikt og kunnskap.

Å få detaljerte og gode kvalitets-revisjoner krever erfaring, innsikt og kunnskap.

Hjem Erfaring Referanser

Kvalitetskonsulent

Paul Fredriksen

Ingen jobb for liten

Alltid villig til å lære noe nytt

Alltid villig til å lære bort

Gode kommunikasjons-egenskaper

Adresse:

Torødveien 97C

3135 Torød

Norge

Tel: 93215620

epost: paul.fredriksen@pasverre.com

Ta kontakt