Referanser

Vårt firma har dratt stor nytte av Paul Fredriksens solide kompetanse og erfaring under gjennomføring av internrevisjon av bedriftens kvalitetssystem.  

Paul setter seg raskt inn komplekse sammenhenger og er meget effektiv når det gjelder å avdekke eventuelle svakheter, samt å gi konstruktiv tilbakemelding.

Vi kan anbefale Paul på det varmeste for bedrifter som ønsker en godt gjennomført revisjon.

Torbjørn Ånestad, Fimreite Software AS.


Viser til kurs som ble avholdt for Mectro. Kurset hadde vektlagt ISO13485:2012 og ISO9001:2008 Vi har nå evaluert kurset interntog  ønsker å gi en positiv tilbakemelding. Vi synes kurset generelt var nyttig, og spesielt at vi fikk kundetilpasset kurset med vekt på 13485 mot 9001 var nyttig for oss. Vi ønsker å komme tilbake senere dette året for å få en revisjon av ISO13485.

Hans Brudal, QA Manager, Mectro As


Vi har hatt gleden av å bruke Paul Fredriksen til oppbygning av vårt kvalitetssystem i henhold til kravene i ISO 13485 og ISO 14971 for kvalitets- og risikostyring i utvikling av medisinsk utstyr. Paul er den perfekte samarbeidspartner for dette: Han har en trygghet og erfaring som gjør kursene er både interessante og motiverende. Gjennom utvikling og revisjon av vårt kvalitetssystem viser Paul at han har et overblikk og en innsikt som er uvurderlig for tilpasning etter våre behov. Takket være hans utstrakte erfaring med FDAs regelverk, har det dessuten vært mulig å tilpasse systemet for adgang til det amerikanske markedet. Jeg kan trygt anbefale Paul til alle som ønsker kurs, konsultasjoner eller revisjon av sitt kvalitetssystem.

Jonas Tysso, Project and Quality Manager, Cardiaccs AS


I have worked with Paul many times over the years on different projects. I have always found him to be a dedicated and responsible individual. He is persistent when troubleshooting and creative when solving. I highly recommend Paul. He is an asset for any team.

Gerry Buss, consultant


Our company (Neusoft Medical Systems Co., Ltd) has benefited enormously from Paul Fredriksen's broad expertise and experience in the implementation of the company's quality system. Paul quickly grasps complex relationships and is very effective when it comes to identify any weaknesses, and provide constructive feedback. We can recommend Paul for businesses that want a well conducted audit.

We have had the pleasure of using Paul Fredriksen with his support to pass our external audit. Paul is the perfect partner for this: He has a confidence and rich external audit experience. Through the improvement of our quality system Paul shows that he has an overview and an insight that is invaluable for adaptation for our needs. Thanks to his extensive experience with FDA regulations, it has also been possible to adapt the system for access to the US market. I can confidently recommend Paul to anyone wanting courses, consultations or audit of its quality system.

Bai Rui, QA manager, Neusoft Medical Systems

Hjem Erfaring Referanser

Kvalitetskonsulent

Paul Fredriksen

Ingen jobb for liten

Alltid villig til å lære noe nytt

Alltid villig til å lære bort

Gode kommunikasjons-egenskaper

Adresse:

Torødveien 97C

3135 Torød

Norge

Tel: 93215620

epost: paul.fredriksen@pasverre.com

Ta kontakt